JavaScript Algorithms and Data Structures

JavaScript Algorithms and Data Structures

Kurs obejmował podstawy tworzenia skryptów w Javascripcie oraz ich wykorzystanie w praktyce.
Nieobowiązkowe lekcje wprowadzały ustandaryzowaną specyfikację dla Javascript (ES6) oraz podstawy tego języka, wykorzystywały wyrażenia regularne, algorytmy i projektowanie obiektowe. Dzięki temu kursowi przede wszystkim uporządkowałam swoją wiedzę i rozwinęłam praktyczne umiejętności pisania skryptów. Kurs zrealizowałam od marca do maja 2019 roku.

Otrzymanie certyfikatu wymagało znajomości języka Javascript oraz wykonania pięciu zadań egzaminacyjnych:
Palindrome Checker – skryptu do sprawdzania, czy testowane wyrażenia są palindromami
Roman Numeral Converter – skryptu konwertującego liczby arabskie na rzymskie
Caesars Cipher – skryptu szyfrującego w szyfrze Cezara
Telephone Number Validator – walidatora numerów telefonicznych
Cash Register – skryptu do wydawania reszty z kasy

Certyfikat można obejrzeć tutaj.

Do góry